Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science
 • Author(s): Jen-Ping Chen, Zifa Wang, Chea-Yuan Young, Fujung Tsai, I-Chun Tsai, Guan-Jyh Wang, Wei-Chun Shieh, Hsiao-Wen Lin, Jing-Yun Huang, and Ming-Jeh Lu
 • DOI:

  10.3319/TAO.2004.15.5.949(ADSE)

Published in Atmospheric Science
 • Author(s): Charles C.-K. Chou, Chuan-Yao Lin, Tze-Kuang Chen, Shih-Chieh Hsu, Shih-Chun Lung, Shaw Chen Liu, and Chea-Yuan Young
 • DOI:

  10.3319/TAO.2004.15.5.881(ADSE)

 • Keywords: Asian dust, Aerosol composition, Long-range transport, Air quality
Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science
 • Author(s): Chuan-Yao Lin, Shaw Chen Liu, Charles C.-K. Chou, Tsun Hsien Liu, Chung-Te Lee, Chung-Shin Yuan, Chein-Jung Shiu, and Chea-Yuan Young
 • DOI:

  10.3319/TAO.2004.15.5.759(ADSE)

 • Keywords: Dust storm, Air pollutant, Aerosol, Long-range transport
Published in Atmospheric Science
Published in Atmospheric Science